Новасофт ХХК-ийн тухай

Бид - Мэдээллийн технологийн компани. Бизнес анализ, систем хөгжүүлэлт, интеграци, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэх чадвартай.

Бид - Үйлчилгээ үзүүлэгч компани. Үүлэн тооцоололд суурилсан програм хангамжийн үйлчилгээг (Saas - Software As A Service) хэрэглэгчдэд хүргэж байна.Туршлага

Бизнес процессын анализ
Системийн хөгжүүлэлт, интеграци
Үүлэн тооцооллын үйлчилгээ

  • - Програм хангамжийн үйлчилгээ (Software as a Service)
  • - Платформ үйлчилгээ (Platform as a Service)

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем
Судалгаа, хөгжүүлэлт (R&D)
Техникийн үйлчилгээ (maintenance)

Манай харилцагчид